AAA
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc

WYDARZENIA

  • W dniu 02 kwietnia br. opiekunowie SzOK zorganizowali wycieczkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczniowie poznali zasady funkcjonowania giełdy i rynku kapitałowego. W wycieczce brała udział młodzież z klas 1HE, 1ST, 2St, 2HE, 2MP, 3HE.

 

  • W dniu 01.IV.2014r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie  z pracownikami dwóch banków mających siedzibę w Ciechanowie. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczniów na temat systemu bankowego oraz zapoznanie z aktualną ofertą dla indywidualnego klienta.   W spotkaniu brali udział uczniowie klas 1HE, 2 ST, 3ST, 3TS, 4 TS1, 4TS2.

 

  • 05.XII.2013r. – Wyjście z klasą 4TS1 na Akademickie Targi Pracy organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Ciechanowie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie. Uczniowie uczestniczyli  w warsztatach nt. „Elastycznych form zatrudnienia”. Wzięli również udział w prezentacji „Moja firma – moją szansą”.
Małgorzata Malinowska

 

Wycieczka na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

wt_pieczatka
wt