AAA
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Zależność rezystancji od temperatury
 
Rezystywność materiałów:
 
Obliczanie temperaturowego współczynnika rezystancji:
 
Praca i moc prądu stałego wraz z przykładowymi zadaniami:
 
 
Połączenie szeregowe źródeł napięcia:
 
Połączenie równoległe źródeł napięcia:
 
Ziemskie pole magnetyczne:
 
Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem:
 
Indukcja elektromagnetyczna:
 
wt_pieczatka
wt