logobib1.jpg [250x129]

Historia biblioteki jest ściśle związana z historią szkoły. Budynek w którym mieści się szkoła został pobudowany w 1965 r. Do 1972r. mieściło się w nim Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego. Biblioteka znajdowała się wówczas na Ipiętrze, w tym samym miejscu gdzie obecnie.

Następnie funkcjonowały tu: Policealne Studium Zawodowe, Pedagogiczna Szkoła Techniczna oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3. W roku 1977 z istniejących szkół utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 3, któremu w 1996 roku nadano imię Stanisława Staszica. Połączenie różnych typów szkół w jeden zespół spowodowało znaczny wzrost księgozbioru, dlatego przeniesiono bibliotekę do większego pomieszczenia na parterze szkoły.

W zasobach biblioteki znalazły się książki z różnych dziedzin wiedzy. Bogato wyposażone były działy, takie jak: pedagogika, psychologia i technika.

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy około 17 tys. woluminów. Większość to lektury szkolne, literatura piękna, książki metodyczne i popularnonaukowe. W bibliotece wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i przedmiotowe, słowniki do języka polskiego i języków obcych, albumy malarstwa i sztuki. Zbiory w bibliotece szkolnej zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD).

Przy bibliotece utworzone zostało Multimedialne Centrum Informacji wyposażone w komputery z dostępem do Internetu. Obecnie pracujemy nad komputeryzacją biblioteki. Jej zakończenie usprawni prace biblioteczne i pozwoli korzystającym na szybkie dotarcie do potrzebnej informacji. 

006.jpg [500x375] 011.jpg [500x375]

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc
Zaszyfrowany adres tej strony