logobib1.jpg [400x206]


 

ksbib.gif [98x88]         Myśli i aforyzmy o książkach


„Książka i możność czytania – to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji”
Maria Dąbrowska

„Książka nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu,
domownik bez naprzykrzania”

Ignacy Krasicki

„Nazwałbym największym moim nieprzyjacielem tego, który by mi książki odebrał, byłoby to może więcej niż życie odebrać”
J. I. Kraszewski

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem,
a puste serce wzruszeniem. Miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru.
W martwotę domu wprowadza życie a życiu nadaje sens. Książka wszystko potrafi.”

Kornel Makuszyński

„Każdy z nas zna książkę jako pocieszycielkę w smutku, towarzyszkę w samotności, lekarkę w chorobie – to Jej tryumf”
Eliza Orzeszkowa

„A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz”
Mikołaj Rej

„Dzięki książkom obcuje z nami elita intelektualna świata”
Melchior Wańkowicz

„Książki to istoty żywe, które przemawiają do nas jasno, zrozumiale, które poruszają serca nasze, wzbogacają umysły”
Jan Wiktor

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”
Cicero

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
Umberto Eco

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”
Kartezjusz

„Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli”
Monteskiusz

„Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie”
Wolter

„Książka żyje tylko w rękach czytelnika; w każdej chwili wolnej bierz ją do rąk i czytaj”

„Książka – to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela, który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości”

„Książka stanowi cudowny przedmiot, dzięki któremu świat poczęty e umyśle pisarza przenika do umysłu czytelnika... Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana”
 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc
Zaszyfrowany adres tej strony