logobib1.jpg [300x155]
 1. Z pracowni multimedialnej mogą korzystać bezpłatnie wszyscy uczniowie i nauczyciele.
 2. Korzystanie z multimedialnego centrum informacji odbywa się w godzinach wyznaczonych przez opiekuna pracowni i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły. W przypadkach koniecznych i uzasadnionych możliwe jest korzystanie z pracowni poza wyznaczonymi godzinami.
 3. Każdy korzystający z komputera zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzających (nazwisko o imię, klasa, stanowisko komputerowe, dokładny czas pracy, cel pracy)
 4. Komputer służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji związanych z zajęciami szkolnymi.
 5. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 6. Wykorzystanie sprzętu komputerowego pracowni do gier jest niedozwolone.
 7. Niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci. Prawa do konkretnych zasobów sieci lokalnej przydziela użytkownikom administrator.
 8. Nie wolno korzystać z własnych nośników informacji (płyt, dyskietek) bez zgody opiekuna pracowni.
 9. Nie wolno instalować oprogramowania przyniesionego z zewnątrz, z uwagi na możliwość świadomego lub nieświadomego zainfekowania komputera wirusem lub trojanem.
 10. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmienianie istniejących połączeń sprzętu, jakakolwiek ingerencja do wewnątrz.
 11. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu. O zauważonych usterkach należy powiadomić opiekuna pracowni.
 12. Przed wyłączeniem komputera należy zakończyć działanie wszystkich programów.
 13. W przypadku celowego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu użytkownik poniesie koszty naprawy lub odkupienia, celowość takiego działania może stwierdzić administrator lub inna upoważniona osoba.
 14. Użytkownicy powinni zachować w pracowni ciszę i porządek.
 15. Przy stanowisku komputerowym obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 16. Łamanie zasad regulaminu pracowni spowoduje czasowy lub całkowity zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc
Zaszyfrowany adres tej strony