Współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Zespołem Szkół nr 3

Nasza szkoła dołączyła do elitarnej grupy szkół objętych patronatem przez Politechnikę Warszawską. Podczas corocznych obchodów Dnia Patrona szkoły nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską, a Zespołem Szkół nr 3  w Ciechanowie. Umowa została podpisana przez Pana Dziekana Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych - prof. dr hab. inż. Stanisława Radkowskiego posiadającego pełnomocnictwo Rektora Politechniki Warszawskiej, przez Dyrektora – mgr Marzenę Chodkowską oraz przez Wicestarostę Powiatu Ciechanowskiego – mgr Andrzeja Pawłowskiego.  W ramach podpisanej umowy uczelnia zobowiązuje się objąć ogólnym patronatem kształcenie w Szkole w zawodach: „technik pojazdów samochodowych” oraz „technik mechanik”.

Lista szkół objętych patronatem przez wydział SIMR Politechniki Warszawskiej: http://www.simr.pw.edu.pl/Wydzial-SiMR/Wspolpraca/Patronat

Zbigniew Kocot

dodała admin

Opublikowano: 08 grudnia 2015 19:07

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 2105

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc
Zaszyfrowany adres tej strony