Praca Samorządu Uczniowskiego w I semestrze

W roku szkolnym 2015/2016  w skład prezydium samorządu uczniowskiego weszli następujący uczniowie: przewodnicząca Olga Kołpaczyńskia z klasy III HE, zastępca przewodniczącej Anna Nosarzewska z klasy III ST oraz sekretarz Patrycja Nazarenko z klasy III ST. Opiekę nad samorządem sprawują: mgr Mirosława Blicharska, mgr Elżbieta Wojdyło oraz mgr Dariusz Kołakowski.

W I semestrze Samorząd Uczniowski wraz z uczniami i opiekunami współuczestniczył w organizacji Dnia Edukacji Narodowej a w Dniu Patrona przedstawiciele złożyli wiązankę na grobie śp. Dyr. Wojciecha Bernasia. Członkowie samorządu zaangażowali się również w akcje charytatywne wspierające potrzebujących uczniów naszej szkoły i ich rodzin oraz bardzo licznie włączyli się w akcie „Szlachetna Paczka” i „Góra Grosza”.  Dwie uczennice z naszej szkoły – Olga Kołpaczyńska z klasy III HE oraz Patrycja Nazarenko z klasy III ST uczestniczyły w obradach Młodzieżowej Rady Miasta zainicjowanej przez Prezydenta Miasta Krzysztofa Kosińskiego oraz pracują w Sekcji Kultury i Sportu naszej szkoły.

Członkowie samorządu obsługują radiowęzeł szkolny i na bieżąco aktualizują gazetki.

W II semestrze Samorząd Uczniowski ma zamiar zwiększyć obszary aktywności zewnętrznej oraz dokonać wyboru składu nowego samorządu.

            Opiekunowie Samorządu

dodała A.Milewska

Opublikowano: 05 lutego 2016 17:24

Kategoria: Wydarzenia szkolne

Wyświetleń: 729

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc
Zaszyfrowany adres tej strony