AAA
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie
Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc

Przetargi

09 grudnia 2014 18:54 | Przetargi

Wybór oferty na sprzedaż odzieży roboczej

Dnia 09.12.2014 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostarczenie odzieży roboczej dla 70 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w ramach projektu unijnego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu". Skan notatki służbowej w załączniku. P.Praczukowski dodała...

czytaj więcej »

04 grudnia 2014 18:10 | Przetargi

Notatka służbowa z wyboru najkorzystniejszej oferty na szkolenie BHP

"Dnia 02.12.2014 został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty przeprowadzenia szkolenia BHP wstępnego dla 70 uczniów ZSnr3 w Ciechanowie przed stażami pracowniczymi realizowanymi w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu". W załączniku umieszczono...

czytaj więcej »

21 listopada 2014 23:44 | Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe szkolenia bhp OTWÓRZ Zapytanie ofertowe odzież robocza

czytaj więcej »

28 maja 2014 14:58 | Przetargi

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1 - odzież robocza Zapytanie ofertowe nr 2 - szkolenia bhp

czytaj więcej »

wt_pieczatka
wt