Konkurs na portret Patrona Szkoły

 

OGŁOSZENIE  KONKURSU

„Stanisław Staszic – portret”

 

 

I  CELE  KONKURSU:

 

     - Przybliżenie uczniom postaci Stanisława Staszica

     - Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów oraz umiejętności

       posługiwania się różnymi technikami plastycznymi

     - Zorganizowanie wystawy z okazji obchodów Dnia Patrona

 

II  ORGANIZATOR  KONKURSU:

     - Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna oraz nauczyciele języka polskiego

 III  UCZESTNICY  KONKURSU:

     - Uczestnikami konkursu są uczniowie ZS nr 3 w Ciechanowie

 IV  ZAŁOŻENIA  ORGANIZACYJNE:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy konkursowej

 2. Wykorzystując różne techniki plastyczne uczestnicy konkursu przygotują:

     - portret Stanisława Stasica

 3. Przyjmujemy prace w dowolnym formacie

 4. Każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą następujące dane:

     - imię i nazwisko autora,

     - klasa do której uczęszcza,

     - imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna

 V  TERMIN  SKŁADANIA  PRAC:

     - prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 18 listopada 2016r.

 IV  OCENA PRACY  I  NAGRODY:

1. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora

2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu

3. Wręczenie nagród odbędzie się 25 listopada 2016r. na uroczystej akademii z okazji Dnia Patrona 

Organizatorzy

Opublikowano: 07 listopada 2016 20:04

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 754

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany: każda kondygnacja budynku, wejście do budynku i część chodnika przed wejściem, prawa strona budynku w kierunku boiska. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie ul. Okrzei 6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętyc
Zaszyfrowany adres tej strony